Obecní knihovna

Obecní knihovna je otevřena pro občany obce každý pátek od 18 do 20 hodin. Knihovna vlastní 853 knih a knihovnice Marie Vacková dále pravidelně využívá výměnný fond knihovny Jana Drdy v Příbram, takže jsou k dispozici stále nové knihy. Lze si také zapůjčit časopis D-test, který je neustále doplňován novými výtisky.

  • Otevírací doba: pátek 18-22 hod.
  • Knihovnice: Marie Vacková
Copyright © 2011 autor: Petr Lundák