O obciHistorie obce

První písemná zmínka o existenci WSI WOBORY, WÁPENICI A GABLONEDŽI je obsažena ve "Vejtahu z počtu panství Dobříšského" za pana Pavla Korky z Korkyně roku 1572, kde se píše, že svatohavelského úroku se tu platí 32 groše. Byla to podle této platby na tehdejší dobu suma značně velká. Další zprávy o Woborách po tomto datu neexistují až do roku 1653 v "Berní rule Podbrdského kraje". Existence Wsi Wápenice je písemně doložena v roce 1605 v tzv. TAXE NEBOLI ŠACUNKU panství Dobříšského. Tolik první písemné zmínky. Avšak podle archviních materiálů získaných v okresním muzeu v Příbrami, bylo osídleno území obce Obory již v letech 1000-800 př. n. l., dle dochovaných zbytků pohřebišť. Již v roce 1850 měli tyto vsi současný název (OBORY, VÁPENICE, JABLONCE).

Osamostatnění obce Obory, ke které byla přičleněna osada Vápenice, bylo v roce 1869 a prvním starostou byl Jan Sobotka, rolník a hostinský z č. p. 8.

20. května 1866 rozhodli Oborští a Jablonečtí zastupitelé, že postaví školu (dnešní č. p. 54, tzv. "Mrapos"). A již 26. listopadu 1866 se v této škole začalo učit. To jest za půl roku! V prvním školní roce bylo zapsáno 47 dětí, ale například v roce 1875-76 neskutečných 176 dětí (docházeli i žáci z Nečíně). Proto byla v roce 1894 postavena a vysvěcena nová škola (budova současného OÚ).

6. července 1890 se konala ustavující valná hromada, za účasti 32 členů, na které byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Oborách.

21. května 1923 byla vysvěcena kaplička hříměždickým farářem. Od tohotu roku se v Oborách koná pouť a u kapličky se slouží mše svatá.Poloha obce

Obec Obory je malebná vesnička ve středočeském kraji, ležící 16 km východně od města Příbram, 16 km západně od města Sedlčany a 15 km jižně od města Dobříš. 3 km od Obor na východ protéká řeka Vltava. Obory se rozkládají podél Jindrovského potoka a staré silnice od východu od Samot až do hořejších Obor na západě a končí myslivnou na Pánkovce.Obory protíná státní silnice I/18. Od nepaměti jsou Obory vázány k osadě Vápenice, kterou protéká Vápenický potok.Zvětšit mapu

Statistické údaje

 • kraj: Středočeský
 • okres: Příbram
 • 1. písemná zmínka: 1572
 • plošná výměra: 10 341 314 m2
 • nadmořská výška: 365 m.n.m.
 • počet obyvatel: 253 (k 1.1. 2011), vývoj počtu obyvatel

Příslušnost:

 • pověřený úřad: MěÚ Příbram
 • finanční úřad: Příbram
 • stavební úřad: Příbram
 • matrika: Višňová, Nečín


Obecní knihovna

Obecní knihovna je otevřena pro občany obce každý pátek od 18 do 20 hodin. Knihovna vlastní 853 knih a knihovnice Marie Vacková dále pravidelně využívá výměnný fond knihovny Jana Drdy v Příbram, takže jsou k dispozici stále nové knihy. Lze si také zapůjčit časopis D-test, který je neustále doplňován novými výtisky.

 • Otevírací doba: pátek 18-22 hod.
 • Knihovnice: Marie Vacková


Sport

Historie sportovního klubu

Fotbalový klub SK Obory, byl založen 15. února 1970 v sále Jednoty. Na první výroční schůzi, která se konala téhož dne, byl zvolen klubový výbor. Prvním předsedou klubu se stal Václav Bělohlávek.

První zápas sehrálo mužstvo v Hříměždicích dne 30. března 1970 a zvítězilo nad tamním Vltavanem 7:5.

V první mistrovském utkání IV. třídy SK Obory zvítězil nad S. Kozárovice 4:1. Ve své první sezóně se umístil na třetím místě. V roce 1972 byla zahájena stavba kabin, která byla dokončena v létě 1973. Od 1975-76 byl na pokyn předsednictva OV ČSTV změněn název klubu na TJ Obory.

V sezóně 1979-80 TJ Obory postoupili do III. třídy, když v soutěži ztratilo jediný bod za remízu s Boroticemi. V rámci oslav 10. výročí založení klubu sehrála TJ Obory přátelský zápas s internacionály Sparty Praha, za které nastoupili mimo jiných Jiří Gůra, Václav Migas, Andrej Kvašňák, Jiří Pešek, František Gögh, který TJ Obory prohrála 4:5.

V sezóně 1984-85 postoupila TJ Obory do okresního přeboru, ze kterého po dvou letech působení, díky reorganizaci sestoupila zpět do III. třídy. Ve III. třídě hrála TJ Obory dlouhých 15 let až do sezóny 1994-95, kdy sestoupila, už pod staronovým názvem SK Obory, do IV. třídy. V sezóně 2002-2003 SK Obory postoupil do III. třídy, ve které hrál osm let, když sestoupil do IV třídy v sezóně 2010-11.

Předsedové klubu

1970-75 Václav Bělohlávek
1975-77 Pavel Poslušný
1977-78 Václav Pilecký
1978-2014 Jan Rys
2014- Petr Rys

- Aktuální výsledky a tabulka


Velikonoční turnaj ve stolním tenise

Dosavadní vítězové:

 • 2007 - Lundák Václav
 • 2008 - Lundák Václav
 • 2009 - Poslušný Radek
 • 2010 - Muzikář Josef
 • 2011 - Lundák Václav
 • 2012 - Rys Petr
 • 2013 - Vacek Pavel
 • 2014 - Vacek Pavel
 • 2015 - Rys Petr
 • 2016 - Stibor David
 • 2017 - Rys Petr
 • 2018 - Rys Petr


Sbor dobrovolných hasičů

O založení sboru dobrovolných hasičů v Oborách bylo uvažováno od roku 1888, kdy byla zaslána první žádost o podporu z fondu hasičského pro věcné potřeby na pořízení stříkačky pro obec veleslavnému zemskému výboru království Českého. Tato žádost byla kladně vyřízena. Dne 15. 6. 1890 byl nový hasičský spolek povolen veleslavným c. k. místodržitelstvím. Dne 5. července 1890 se konala ustavující valná hromada za účasti 32 členů, na které byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Oborách. Předsedou sboru byl pan Václav Šprysl (č.p. 54, řídící učitel), místopředsedou pan Jan Havelka (č.p. 34, rolník) a velitelem pan Josef Hájek. V té době měl 20 činných a 14 přispívajících členů. Hlavním úkolem bylo řádné vycvičení členů. Na den 21. září 1890 bylo stanoveno veřejné cvičení hasičského sboru. Mezi pozvanými byl župní inspektor pan Karásek z Litně, všechny okolní hasičské sbory a farář Verměřický, důstojný pán P. Dr. Jindřich Kubát, aby posvětil novou stříkačku.

V archivu SDH je uložena matrika členů za roky 1890 - 1919 a pamětní kniha psaná od založení sboru. Posledním zápisem v této knize je údaj o konání 26. Sjezdu Hasičské župy Příbramské v Oborách dne 22. 6. 1930. Dále je ve sboru vedena další pamětní kniha. V této pamětní knize je nejprve zápis z roku 1934, kdy byla zakoupena a slavnostně vysvěcena nová stříkačka. Další zápis je až z roku 1960, kdy byla 14. 8. slavnostně otevřena nová požární zbrojnice. Další zápisy v pamětní knize provedl pan Václav Brynda, ředitel základní školy v Oborách v letech 1950 - 1962. Pan Brynda v úvodu svých zápisků píše, že poté, co v roce 1986 odešel do důchodu, bylo jeho přáním napsat pro obec Obory kroniku obce. Jako první však sepsal historii SDH Obory. Podklady čerpal z kronik oborské školy, z různých materiálů shromážděných v okresním archivu, na okresním výboru hasičů, ze svých vzpomínek a hlavně z jednacích knih sboru a pokladní knihy sboru z let 1903 - 1930. Historii SDH za 110 let trvání sepsal pan Brynda za pomoci své manželky na cca 158 stránkách. Takto sepsanou pamětní knihu předal sboru dne 30. 5. 2000. Od této doby provádí zápisy do této pamětní knihy paní Hana Tesárková.

Hlavní funkcionáři sboru od jeho založení:

Předsedové - starostové:

 • r. 1890 - Šprysl Václav, č.p. 54
 • r. 1895 - Kadlec Jan
 • r. 1897 - Šprysl Václav, č.p. 68
 • r. 1899 - Falc Karel, č.p. 68
 • r. 1919 - Míka Josef, č.p. 68
 • r. 1925 - Plavec Josef, č.p. 14
 • r. 1932 - Rys František, č.p. 28
 • r. 1946 - Poslušný František, č.p. 37
 • r. 1950 - Slabihoudek Josef č.p. 15
 • r. 1959 - Plavec František, č.p. 76
 • r. 1965 - Bělohlávek Václav, č.p. 52
 • r. 1973 - Soukup Josef, č.p. 47
 • r. 1983 - Kočí Josef č.p. 73
 • r. 1987 - Vybíral Josef, č.p. 4
 • r. 1993 - Nohejlová Anna, č.p. 36
 • r. 1995 - Vybíral Josef, č.p. 4
 • r. 2005 - Jech Josef, č.p. 16

Velitelé:

 • r. 1890 - Hájek Josef
 • r. 1891 - Hošinský Emanuel, Jablonce
 • r. 1894 - Kadlec Jan
 • r. 1910 - Lundák František
 • r. 1911 - Plavec Josef, č.p. 14
 • r. 1917 - Kadlec František
 • r. 1919 - Plavec Josef,
 • r. 1925 - Rys František, č.p. 28
 • r. 1932 - Poslušný František, č.p. 20
 • r. 1950 - Hošinský Antonín, Jablonce
 • r. 1955 - Soukup Josef, č.p. 47
 • r. 1971 - Poslušný Josef, č.p. 64
 • r. 1983 - Poslušný Jiří, č.p. 85
 • r. 1993 - Nohejl Stanislav, č.p. 87

V roce 2010 Sbor dobrovolných hasičů v Oborách oslavil 120. výročí svého založení. Za těch 120 let bylo vykonáno hodně užitečné práce. Sbor se stal nejpočetnějším spolkem v Oborách a není výjimkou, že práce u hasičů je zálibou celých rodin. Sbor vlastní od tohoto roku historický prapor.

Kromě zásahů při požárech v obci a jejím okolí (lesní požáry) pomáhali oborští hasiči i při požárech v sousedních obcích. Dále hasiči v obci pomáhali při různých stavbách, opravách, při čištění obce a stali se nedílnou součástí kulturního a společenského života v Oborách. Ale nic z toho by nebylo možné bez usilovné a poctivé práce všech členů.Copyright © 2011 autor: Petr Lundák