2015

29. Zápis ze zasedání OZ ze dne 16. 12. 2015

28. Návrh rozpočtu na rok 2016

27. Záměr o prodeji nebo směně pozemku č. 1036/2

26. Přerušení dodávky elektřiny 14. 12. 2015, Mapa přerušení

25. Oznámení o konání veřejného projednání územního plánu obce Kamýk nad Vltavou

24. Zápis ze zasedání OZ ze dne 11. 11. 2015

23. Plaťte daň prostřednictvím SIPO

22. Zápis ze zasedání OZ ze dne 14. 10. 2015

21. Záměr o prodeji nebo směně pozemku č. 1369/2

20. Záměr o prodeji nebo směně pozemku č. 1027/3

19. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

18. Rozpočet pro rok 2015 Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

17. Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 352015

16. Zápis ze zasedání OZ ze dne 9. 9. 2015

15. Zápis z mimořádného zasedání OZ ze dne 31. 8. 2015

14. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

13. Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody

12. Opatření obecné povahy při nedostatku vody

11. Zápis ze zasedání OZ ze dne 8. 7. 2015

10. Zápis ze zasedání OZ ze dne 10. 6. 2015

09. Zápis ze zasedání OZ ze dne 13. 5. 2015, Rozpočtové opatření č. 1

08. Obecně závazná vyhláška obce Obory č. 1/2015

07. Závěrečný účet Obce za rok 2014, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5

06. Zápis ze zasedání OZ ze dne 8. 4. 2015

05. Záměr prodeje nebo směny pozemku p.č. 317/5.

04. Veřejná vyhláška MZE: Oznámení o návrzích opatření obecné povahy, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5, Příloha 6,

03. Zápis ze zasedání OZ ze dne 11. 3. 2015

02. Zápis ze zasedání OZ ze dne 18. 2. 2015

01. Zápis ze zasedání OZ ze dne 14. 1. 2015

Copyright © 2011 autor: Petr Lundák