2016

29. Zápis ze zasedání ZO ze dne 14. 12. 2016

28. Návrh rozpočtu na rok 2017

27. Zápis ze zasedání ZO ze dne 30. 11. 2016

26. Zápis ze zasedání ZO ze dne 16. 11. 2016

25. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Dana Mrázová

24. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Tomáš Mráz

23. Zápis ze zasedání ZO ze dne 12. 10. 2016

22. Veřejná vyhláška - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

21. Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 2017

20. Zahájení řízení o návrhu na zrušení trvalého pobytu Anna Siebenstichová

19. Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 2017

18. Zápis ze zasedání ZO ze dne 14. 9. 2016

17. Zápis ze zasedání ZO ze dne 17. 8. 2016

16. Zápis ze zasedání ZO ze dne 13. 7. 2016

15. Závěrečný účet za rok 2015 Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram, Rozvaha, Příloha, Fin 2-12M, Výkaz zisku a ztrátyFin 2-12M, Zpráva o přezkumu hospodaření

14. Zápis ze zasedání ZO ze dne 8. 6. 2016

13. Závěrečný účet obce Obory za rok 2015, Rozvaha, Příloha, Fin 2-12M, Výkaz zisku a ztrátyFin 2-12M, Zpráva o přezkumu hospodaření

12. Zápis ze zasedání ZO ze dne 11. 5. 2016

11. Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016,
Dožádání

10. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2015 - Obory

09. Zápis ze zasedání ZO ze dne 14. 4. 2016

08. Přezkum hospodaření 2015 DSO ORP Příbram, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5

07. Zápis ze zasedání ZO ze dne 9. 3. 2016

06. Zápis ze zasedání ZO ze dne 10. 2. 2016

05. Záměr prodeje pozemku p.č. 1311/10

04. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2015 Stav , Plnění

03. Zápis ze zasedání ZO ze dne 13. 1. 2016

02. Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 2016

01. Oznámení o vydání opatření obecné povahy, Příloha 1: Dunaj , Příloha 2: Labe, Příloha 3: Odra

Copyright © 2011 autor: Petr Lundák