Obsah

Historie obce

První písemná zmínka o existenci WSI WOBORY, WÁPENICI A GABLONEDŽI je obsažena ve "Vejtahu z počtu panství Dobříšského" za pana Pavla Korky z Korkyně roku 1572, kde se píše, že svatohavelského úroku se tu platí 32 groše. Byla to podle této platby na tehdejší dobu suma značně velká. Další zprávy o Woborách po tomto datu neexistují až do roku 1653 v "Berní rule Podbrdského kraje". Existence Wsi Wápenice je písemně doložena v roce 1605 v tzv. TAXE NEBOLI ŠACUNKU panství Dobříšského. Tolik první písemné zmínky. Avšak podle archviních materiálů získaných v okresním muzeu v Příbrami, bylo osídleno území obce Obory již v letech 1000-800 př. n. l., dle dochovaných zbytků pohřebišť. Již v roce 1850 měli tyto vsi současný název (OBORY, VÁPENICE, JABLONCE).

Osamostatnění obce Obory, ke které byla přičleněna osada Vápenice, bylo v roce 1869 a prvním starostou byl Jan Sobotka, rolník a hostinský z č. p. 8.

20. května 1866 rozhodli Oborští a Jablonečtí zastupitelé, že postaví školu (dnešní č. p. 54, tzv. "Mrapos"). A již 26. listopadu 1866 se v této škole začalo učit. To jest za půl roku! V prvním školní roce bylo zapsáno 47 dětí, ale například v roce 1875-76 neskutečných 176 dětí (docházeli i žáci z Nečíně). Proto byla v roce 1894 postavena a vysvěcena nová škola (budova současného OÚ).

6. července 1890 se konala ustavující valná hromada, za účasti 32 členů, na které byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Oborách.

21. května 1923 byla vysvěcena kaplička hříměždickým farářem. Od tohotu roku se v Oborách koná pouť a u kapličky se slouží mše svatá.