Obsah

Obecní knihovna

Obecní knihovna je otevřena pro občany obce každý pátek od 17 do 18 hodin. Knihovna vlastní 853 knih a knihovnice Marie Vacková dále pravidelně využívá výměnný fond knihovny Jana Drdy v Příbram, takže jsou k dispozici stále nové knihy. Lze si také zapůjčit časopis D-test, který je neustále doplňován novými výtisky.

Otevírací doba: pátek 17-18 hod.

Knihovnice: Marie Vacková